Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů betlémských sto dvacet tři; Ezdráš 2,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentáře k verši :

synů betlémských sto dvacet tři; Ezdráš 2,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.