Král ho okřikl: "Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu?" 2 Paralipomenon 18,15›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 Paralipomenon 18

2 Paralipomenon 19


2 Paralipomenon, Kapitola 19
Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !
Komentáře k verši :

Král ho okřikl: "Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu?" 2 Paralipomenon 18,15