Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina, jeho Boha. 2 Paralipomenon 14,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 Paralipomenon 14


2 Paralipomenon, Kapitola 14

2 Paralipomenon 15


2 Paralipomenon, Kapitola 15

Komentáře k verši :

Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina, jeho Boha. 2 Paralipomenon 14,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.