Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nyní ti tedy posílám důvtipného odborníka Chúrama, 2 Paralipomenon 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 Paralipomenon 2


2 Paralipomenon, Kapitola 3

2 Paralipomenon 4


2 Paralipomenon, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Nyní ti tedy posílám důvtipného odborníka Chúrama, 2 Paralipomenon 2,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.