Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Šalomoun se rozhodl vybudovat dům Hospodinovu jménu a sobě dům královský. 2 Paralipomenon 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 Paralipomenon 2


2 Paralipomenon, Kapitola 2

2 Paralipomenon 3


2 Paralipomenon, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Šalomoun se rozhodl vybudovat dům Hospodinovu jménu a sobě dům královský. 2 Paralipomenon 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.