Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jóab a lid, který byl s ním, se dali do boje proti Aramejcům; ti před ním utekli. 1 Paralipomenon 19,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 19


1 Paralipomenon, Kapitola 20

1 Paralipomenon 21


1 Paralipomenon, Kapitola 21

Komentáře k verši :

Jóab a lid, který byl s ním, se dali do boje proti Aramejcům; ti před ním utekli. 1 Paralipomenon 19,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.