Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z Uzíelovců předáka Amínadaba a sto dvanáct jeho bratří. 1 Paralipomenon 15,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 15

1 Paralipomenon 16


1 Paralipomenon, Kapitola 16

Komentáře k verši :

Z Uzíelovců předáka Amínadaba a sto dvanáct jeho bratří. 1 Paralipomenon 15,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.