Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi, 1 Paralipomenon 8,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 9


1 Paralipomenon, Kapitola 9

Komentáře k verši :

Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi, 1 Paralipomenon 8,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.