Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda. 1 Paralipomenon 2,37›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda. 1 Paralipomenon 2,37

Počet veršů v Bibli je 31 167.