Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár, 1 Paralipomenon 1,53›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Komentáře k verši :

pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár, 1 Paralipomenon 1,53

Počet veršů v Bibli je 31 167.