Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také kadidelnice a kropenky, jak zlaté, tak stříbrné, velitel tělesné stráže pobral. 2 Královská 25,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Královská 25
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Také kadidelnice a kropenky, jak zlaté, tak stříbrné, velitel tělesné stráže pobral. 2 Královská 25,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.